وزیر خارجه روسیه اعلام کرد گفتگوی میان روسای جمهور آمریکا و روسیه هیچ خط قرمزی نخواهد داشت.