قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازار‌های جهانی با ۲ دلار و ۹ سنت به ۹۷ دلار و ۱۳ سنت در هر بشکه رسید.