شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داد که با افزایش قیمت سوخت به سطحی بی سابقه در ایالات متحده ، آمریکایی‌ها به سرقت بنزین از جایگاه های سوخت به صورت حضوری یا هک شبکه سوخت رسانی یا سوراخ کردن باک خودروهای پارک شده در پارکینگ‌ها روی آورده اند.