وزش طوفان شدید در ایالت میشیگان آمریکا، شبکه برق بیش از ۱۲۰ هزار مشترک را قطع کرد و خانه‌های آنها را در تاریکی فرو برد.