یک گروه نظارتی از قطع اینترنت در میانمار در پی حضور هزاران معترض در خیابان‌های این کشور علیه کودتای نظامی خبر داد.