آتش سوزی گسترده دیشب در شمال شهر‌ کابل برق بیشتر نقاط پایتخت افغانستان را قطع کرد.