وزارت برق عراق از کاهش ساعات برق رسانی در بغداد و تعدادی از مناطق به دلیل وقفه ۱۲ روزه در واردات گاز از ایران خبر داد.