وزارت امور خارجه قطر سفیر برلین در دوحه را به دلیل اظهارات وزیر کشور آلمان در مورد بازی های جام جهانی احضار کرد.