وزیر امور خارجه قطر از کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواست وارد گفتگو با ایران شوند.