وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای فهرستی از تحریم‌ها علیه نهاد‌ها و اشخاص انگلیسی را اعلام کرد. اروپا نیز تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کرد.