مقام نظامی روسیه اعلام کرد که این کشور با ترکیه برای ساخت مشترک سامانه اس۴۰۰ به تفاهم رسیده است.