باستان‌شناسان از کشف نخستین جمله مکتوب جهان روی یک شانه‌ی سر خبر دادند.