نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان سه‌شنبه شب از کمک‌های قطر به کشورش قدردانی کرد.