ترنل – یک استاد اقتصاد اتریشی – پیش از کودتا، مشاور آنگ سان سوچی بود، اما تنها چند روز پس از این کودتا، بازداشت شد. او به نقض قانون حفظ اسرار دولتی متهم شده و در صورت محکومیت، با حداکثر ۱۴ سال حبس روبرو است.