_آرماندو لینارس، روزنامه نگار و مدیر سایت خبری «مانیتور میچوآکان» روز ۳ شنبه در مکزیک به قتل رسید.