مادر، دایی و پدربزرگ کشیش، به‌صورت دوره‌ای در ۱۴ساعت به قسمت‌های مختلف بدن دختربچه ۳ساله فشار می‌آوردند تا به عقیده خودشان، شیطان را از بدن او خارج کنند.