پلیس نیومکزیکو می‌گوید قاتل دو مسلمان شهر البوکرکی، متهم اصلی قتل سومین و چهارمین مسلمان مقتول است.