فیلمبرداری فیلم سینمایی «بتمن» به کارگردانی مت ریوز به پایان رسید.