یک سرویس VPN رایگان برای کاربران چینی، بیش از ۵.۷ میلیارد ورودی دیتا را در معرض مشاهده قرار داد.