فیس بوک تصمیم گیری درباره سرنوشت حساب کاربری دونالد ترامپ را به هیات نظارت خود واگذار کرده است. این هیات حداکثر ۹۰ روز فرصت دارد تصمیم خود در این باره را اعلام کند.