در روزهای گذشته با اعلام خبر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، تنش میان آمریکا و چین از یک سو و چین و تایوان از دیگر به شدت بالا رفته است. در حالی که اعلام شده بود سفر پلوسی لغو شده است اما آمریکایی ها در راستای تلاش برای افزایش تنش با چین بر انجام این سفر اصرار ورزیدند و با انجام سفر پلوسی به نظر می رسد باید شاهد تنش های جدی و بزرگی میان واشنگتن و پکن باشیم.