در سال‌های گذشته فوتبالیست‌های زیادی بوده‌اند که جلوی دوربین‌های سینمایی ظاهر شده‌اند. خیلی‌های‌شان نقش خودشان را بازی کردند. بعضی‌ها هم کاملاً بازیگر شده‌اند. در این مطلب می‌خواهیم به دسته دوم بپردازیم. «بازیکنانی که آکتور سینما شدند!»