رسانه‌های عراقی از ورود وزیر خارجه این کشور به تهران خبر دادند.