درحالی که درخواست پیوستن سوئد و فنلاند به پیمان نظامی آتلانیک شمالی هنوز در انتظار تایید سایر کشورهای عضو است، اما فنلاند امروز چهارشنبه اعلام کرد که تضمین های لازم حمایتی از ناتو را در صورت تهدید شدن مستقیم از طرف روسیه دریافت کرده است.