فنلاند رسماً اعلام کرد: ارائه ویزا به شهروندان روسیه محدود شده است.