پلیس فنلاند اعلام کرد که اجازه هتک حرمت قرآن کریم در این کشور اروپایی را نخواهد داد.