پوتین درخواست روز شنبه مکرون و شولتس را برای آتش بس فوری رد کرد که نشان می‌دهد رهبر روسیه علی رغم تبدیل کردن کشورش به منفور اقتصادی و دیپلماتیک، قصد افزایش فشار بر اوکراین و نابود کردن آن را دارد تا جاه طلبی شخصی خود را برای جلوگیری از پیوستن اوکراین به غرب برآورده کند.