بیش از پانصد لابی گر شرکت‌های آلاینده محیط زیست از کشور‌های مختلف در نشست جهانی آب و هوایی سازمان ملل در گلاسگو اسکاتلند شناسایی شده اند.