گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که در جریان حمله موشکی شدید روسیه به اوکراین که به قطع برق ۷ میلیون خانه انجامید، برخی از موشک‌ها با عبور از مرز در لهستان فرود آمده‌اند، اما روسیه این موضوع را انکار می‌کند.