رومان پروتاسویچ، که در بلاروس به عنوان مسئول یک سازمان افراطی خارجی شناخته شده است، در هواپیما حضور داشت و بازداشت شد.