فرمانده نیرو‌های سنتکام با اذعان به توان موشکی ایران گفت که موشک‌های ایران در حال بهتر شدن هستند.