فرانسه ضرب‌الاجلی دو هفته‌ای برای خود تعیین کرد تا در پی افزایش تنش‌ها با باماکو، درخصوص آینده حضورش در مالی تجدیدنظر کند.