فرانسه از طریق کمک‌های انسان دوستانه در کنار مردم اوکراین است.