در حالی که پاریس به حادثه دو روز پیش در سایت هسته‌ای نطنز که در نتیجه خرابکاری دشمنان روی داده بود واکنشی نشان نداده بود امروز آغاز غنی سازی ۶۰ درصد توسط ایران را محکوم کرد.