مقامات سئول اعلام کردند یک تبعه این کشور به کره شمالی فرار کرده است.