فرار بیش از ۱۸۰۰ زندانی در نیجریهپس از حمله افراد مسلح به یک زندان در نیجریه بیش از ۱۸۰۰ زندانی موفق به فرار شدند.