افسران پلیس و نیرو‌های قانون این زندانیان فراری را “مسلح و خطرناک” خوانده‌اند. یکی از آن‌ها قبل از فرار به اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برد.