عضو کارگروه ویژه کرونا کاخ سفید با اعلام کمبود تخت بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های آمریکا هشدار داد که وضعیت کرونایی این کشور در هفته‌های آینده بدتر خواهد شد.