مجلس نمایندگان ادعای جمهوری‌خواهان درباره غیرقانونی بودن استیضاح رئیس جمهور پیشین آمریکا را رد کردند.