هیأت سعودی در اجلاس سران «وحدت عربی» به میزبانی مصر یک غیبت پرمعنا داشت.