نیجریه در دردسر بزرگی افتاده است. اگر اولین و مهم‌ترین تعهد هر کشوری در قبال مردمش را حفظ امنیت مردم آن کشور و البته حفظ انحصار استفاده از خشونت توسط آن حاکمیت بدانیم، در این صورت می‌توان گفت که نیجریه در وفای به این تعهد به سختی شکست خورده است