رییس ‌جمهوری افغانستان می‌گوید جنگ افغانستان با اسلام، حقانیت و انسانیت هیچ ارتباطی ندارد.