ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل پس از گابن به کشور غنا رسید تا ریاست آن را در ماه نوامبر ( از فردا به وقت محلی) برعهده داشته باشد.