گرمای هوا در انگلیس، کودکان و نوجوانانی که در رودخانه‌ها و برکه‌ها آب تنی می کردند را به کام مرگ کشاند.