سازمان دریانوردی پاناما اعلام کرد که سه کشتی حامل پرچم این کشور توسط روسیه در دریای سیاه هدف قرار گرفته است.