رئیس‌جمهور سابق روسیه گفت که حمله موشکی ادعایی به خاک لهستان نشان می‌دهد که غرب در حال نزدیک‌تر شدن به یک جنگ جهانی دیگر است.