یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که اوکراین و کشورهای غربی به طور تحریک آمیزی از گرجستان می خواهند که جبهه دوم جنگ را علیه روسیه در منطقه قفقاز باز کند.