نیرو‌های امنیتی و پلیس فرانسه پس از اطلاع از وجود سَر بریده فردی در یک بسته، با استقرار در شهر «تولون» عملیات ویژه‌ای را آغاز کردند.