وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: ۷۱۸ نفر را روز دوشنبه طی یک عملیات امنیتی در ۴۰ استان این کشور دستگیر کرده است.