یک کارشناس مسائل بین الملل با اعتقاد به اینکه هر چه زودتر مذاکرات به نتیجه برسد به نفع کشور و مردم است، به بررسی عملکرد روسیه در مذاکرات وین و همچنین سفر مقام کره جنوبی به وین پرداخت.